De Opname van de Gemeente

Het is tijd om een keuze te maken, want het is later dan u denkt !

In de Bijbel staat dat er een generatie is, waarvan het grote deel van gelovigen niet zal sterven, maar zal worden opgenomen in de Hemel.

1 Thessaloniczen 4 vers 13 t/m 18

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.

Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen, die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Het lijkt erop dat de tijd nu is aangebroken.

Als je de nieuwsberichten volgt op TV, in de krant, of via websites op internet, dan krijg je toch op z’n minst een onbehagelijk gevoel. Je vraagt je dan af waar dit allemaal heen zal gaan, of hoelang dit zo kan doorgaan, want echt constructief is dit alles niet.

Het lijkt wel of ieder land met ieder ander land in oorlog is, of wil zijn, of dreigt met oorlog. Het lijkt wel of dat ieder volk opstaat tegen een ander volk, of iedere cultuur tegen een andere cultuur, of dat ieder persoon opstaat tegen een ander persoon, het lijkt wel of dat er overal en altijd strijd moet zijn tussen landen, volken en mensen !

Lukas 21 vers 9 en 10

En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde.

Toen zei Hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk …

Je kunt de krant niet openslaan, of de TV aanzetten en je leest of hoort over vulkanen die tot uitbarsting komen, aardbevingen met een kracht van meer dan 5.0 in gebieden waar je ze nooit had verwacht. Ook de ziektes, aandoeningen en onduidelijke virussen lijken steeds erger te worden en steeds vaker voor te komen. Ziektes waar we tientallen jaren geleden nog niet van hadden gehoord, zijn nu ineens het gesprek van de dag, of kosten mensenlevens, omdat men daar nog geen vaccin voor gevonden heeft. Waar komen deze ziektes vandaan ? Waarom waren deze ziektes er vroeger niet ?

Lukas 21 vers 11

… en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden..

Het lijkt ook wel of dat niemand zich meer ergens wat van aantrekt. Alles moet kunnen, het lijkt wel of dat alles wat vroeger aan banden was gelegd, omdat het gewoon niet juist was, of wettelijk verboden was, nu allemaal ineens heel normaal is en er is ook niemand meer die er iets van zegt. De wet ondersteunt dit allemaal zelfs, want advocaten doen heel erg hun best, en worden er ook rijkelijk voor betaald, om de mazen van de wet te vinden zodat de meest vreselijke misdaden worden afgedaan als omstandigheden, afkomst of andere duistere verklaringen waarmee de dader in zijn jeugd te kampen heeft gehad.

Staat u wel eens stil bij de dingen van de dag, die u in de krant leest, op TV ziet, of op internet tegenkomt ?

Vraagt u zich nooit eens af waar dit allemaal zal eindigen ?

Vraagt u zich nooit af hoe dit allemaal zo is gekomen ?

De verklaring is niet zo heel erg moeilijk, maar je moet het wel willen weten en aanvaarden.

Vroeger (misschien weet u dat zelf nog wel, als u van een oudere generatie bent) waren er heel veel gelovigen en velen daarvan gingen regelmatig naar de kerk. De mensen leefden ook met God, en God leefde dichtbij de mens. God’s normen en waarden werden in het hart van de mensen geschreven, en de meeste mensen handelden daar ook naar.

Onderbouwing vond men in de Bijbel, Gods Woord. Steun in het dagelijks leven vond men in de Bijbel, Gods Woord. Autoriteit kreeg men van God, via Zijn Woord, de Bijbel.

Door de generaties heen is er steeds meer afgeweken van God en Gods Woord, en vonden de mensen dat ze het zelf allemaal wel wisten. We zijn met z’n allen van mening dat we het met God wel op een akkoordje kunnen gooien als we dood gaan, want onze misstappen waren toch niet zó ernstig ? En daarnaast: God is toch Liefde, dus Hij zal ons toch niet straffen voor die kleine misstappen die we begaan ? We proberen God in ons eigen beeld in te passen van hoe het allemaal moet, maar is het wel juist om God in het keurslijf van ons denken te proppen? We hebben dus onze eigen regels gemaakt, en luisteren naar ons eigen geweten en hebben bepaald dat we zonder meer worden vergeven voor alles wat we fout doen tijdens ons leven. Als ons geweten niet tegen ons zegt, dat iets fout is, dan zal het wel goed zijn. Maar …..

Mijn geweten werkt niet hetzelfde als uw geweten. Mijn geweten vind sommige situaties goed wat ik in een andere situatie weer niet zou doen.

Voorbeeld: Als ik geld genoeg heb om mijn kinderen te voeden, dan keur ik stelen van boodschappen bij de supermarkt af ! Maar …. hoe zit het dan als ik geen geld heb, en mijn kinderen honger lijden en ik met geen mogelijkheid iets kan bedenken om mijn kinderen te voeden ? Is het dan wel geoorloofd om te stelen ? NEE, natuurlijk niet, maar mijn geweten kan dit wel goed vinden, want ik moet mijn kinderen toch te eten geven ? Ik kan ze toch niet laten verhongeren ? Nee, in een dergelijke situatie zou mijn geweten het “goed” vinden om iets te stelen, zodat ik mijn kinderen te eten kan geven.

U ziet, het geweten is zeer flexibel, maar het blijft onjuist, welke verzachtende omstandigheden er ook voor aangevoerd kunnen worden om iets te doen dat niet juist is, of tegen de geboden van God is ! Daarom hebben we Iemand nodig Die boven ons geweten staat. Iemand Die rechtvaardig is, en de zonde, zonde laat zijn, ongeacht de omstandigheden.

Omdat de mens een zondige natuur heeft, werkt zijn of haar geweten in sommige omstandigheden zeer flexibel en begaat men in Gods ogen een zonde. Maar God houdt van u en wil u graag bij Zich hebben ! Daarom heeft Hij Iemand gestuurd, Die voor onze zonden is gestorven, Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus ! Als u aanvaardt dat u een zondaar bent, als u vergeving vraagt voor uw zonden, Als u Jezus vraagt om in uw leven te komen en accepteert dat Hij voor uw zonden is gestorven en opgewekt is uit de doden, dan zult ook u gered worden en een kind van God worden.

Zijn komst is aanstaande, de tekenen zijn er en het is dan ook ZEER belangrijk dat u weet waar u staat in het leven. Bent u een wedergeboren Christen, heeft u aanvaard en beleden dat u een zondaar bent? Heeft u Jezus aanvaard als uw Redder en Verlosser ? Nee ? Doe dan het nu, want het is nog niet te laat !

De tekenen van Zijn spoedige komst zijn overduidelijk. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, komt de huidige wereldsituatie aardig overeen met datgene wat duizenden jaren geleden door verschillende mensen in de Bijbel is opgeschreven. Al zou u niet in de Bijbel geloven, hoe verklaart u dan de nauwkeurige beschrijving van de zaken die daarin zijn opgetekend en die nu pas in vervulling gaan ? Er is geen andere verklaring voor het feit dat de Bijbel is geschreven door diverse mensen die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest.

Ongeveer 2.000 jaar geleden schreef de apostel Johannes het boek Openbaringen. “Een Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.” (Openbaring 1:1) In Openbaring 12:1-2 treft u daar de volgende tekst aan:

Openbaring 12 vers 1 en 2

En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

Op 23 september 2017 was dit teken te zien in de hemel. De vrouw (het sterrenbeeld Maagd) bekleed met de zon (de zon stond bij het “hoofd” van het sterrenbeeld Maagd), en de maan was onder haar voeten (de maan stond inderdaad onder het sterrenbeeld Maagd) en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren (het sterrenbeeld Leeuw staat boven het hoofd van de Maagd, de Leeuw telt 9 sterren en de planeten Mercurius, Mars en Venus stond op dat moment in één lijn in het sterrenbeeld Leeuw, boven het hoofd van de Maagd. Dit lijkt op de kroon van 12 sterren….. En zij was zwanger (de planeet Jupiter stond in het middengedeelte van de Maagd) en schreeuwde het in barensnood en in haar pijn om te baren.

Je kunt hier natuurlijk van alles van vinden of over bedenken, maar is het niet erg toevallig dat ook dit duidelijk beschreven staat in de Bijbel, naast alle andere gebeurtenissen die reeds zijn gepasseerd in de geschiedenis en tekenen die zich momenteel openbaren in de wereld die nauwkeurig beschreven staan in een Boek waarvan de herkomst van de inhoud dateert van duizenden jaren geleden ?

Het is dus heel erg belangrijk om uw zaken op orde te hebben en tot Jezus te komen, want als de opname eenmaal heeft plaatsgevonden (en dat kan ieder moment zijn), dan is het te laat en valt u onder het oordeel van God, dat uiteindelijk over de wereld komt. Ook hierover staat genoeg in de Bijbel.

Het kan zijn dat het u allemaal onzin lijkt, een door mensen bedacht of gefabriceerd scenario. Maar is dat wel echt zo ? Bent u daar 100% van overtuigd? Ik zou het niet durven gokken, want mijn eeuwige leven hangt ervan af. Ook als u niet tot Gods kinderen behoort, dan leeft u eeuwig, maar dan niet in de Hemel, bij God.

U kunt het uiteraard naast u neerleggen, we hebben gelukkig een vrije keuze gekregen (net zoals Adam en Eva). U kunt het natuurlijk allemaal wel even aanzien, en pas een beslissing nemen als het uiteindelijk zover is. U staat dan in de Bijbel genoemd:

Openbaring 20 vers 4

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik (= Johannes) zag de zielen van hen (hiervan bent u er dan één) die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, en het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Na de Opname van de Gemeente komt er een persoon die in de Bijbel de antichrist wordt genoemd. Hij wordt zo genoemd, omdat het volk Israël hem aanneemt als de messias, op wie zij al jarenlang wachten. Dit was ruim 2.000 jaar geleden Jezus, maar die hebben zij afgewezen en laten kruisigen. Maar als de antichrist komt (en niemand weet nog wie dat zal zijn), dan zal hij wonderen en tekenen doen. Hij zal een vredesverdrag sluiten met Israël en de rest van de wereld, hij zal ze de tempel laten herbouwen en uiteindelijk zal hij zichzelf in de tempel vestigen en wil dat iedereen hem aanbidt als God…..

Openbaring 13 vers 11 t/m 17

En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.

En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.

En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,

en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

De antichrist en het systeem dat hij in de wereld brengt, eist dat iedereen die op aarde leeft, een merkteken accepteert op zijn voorhoofd of zijn rechterhand. Daarnaast wil hij dus dat zijn beeld wordt aanbeden. Iedereen die dit niet doet, wordt gedood (onthoofd).

 Als u het teken weigert omdat u in Jezus gelooft, en het Woord van God accepteert als de Waarheid, God aanbidt als Schepper van de wereld, dan bent u dus die persoon die wordt omschreven in Openbaring 20:4. Het kan zijn dat u denkt: Ach, dan is het nog vroeg genoeg, toch ? Maar durft u met zekerheid te zeggen dat u niet zult vallen voor de verleiding en toch het merkteken zult accepteren ? Misschien is het wel helemaal niet zo duidelijk als “Hier heb je een teken, dat moet je accepteren anders zullen we je onthoofden”. Het kan ook op subtiele wijze worden gebracht, zoals bijvoorbeeld een RIFD chip, wat zo lekker makkelijk is bij betalingen in de supermarkt, of wat voor chip dan ook. Je weet niet wat er dan bedacht is, de satan werkt op sluwe en slinkse wijzen en wordt niet voor niets de aartsleugenaar genoemd. Waarom zou u het risico nemen en wachten tot dat moment ? Bestudeer de Bijbel en overtuig u van de Waarheid van dit Boek en bekeer u tot Jezus, Die u zal redden van alles wat er straks komen gaat ! God houdt van u en geeft u die kans om dat alles te ontsnappen.

 Als u het teken wel aanvaardt, ook dan wordt u genoemd in de Bijbel:

Openbaring 14 vers 9 t/m 11

En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,

dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.

Openbaring 16 vers 2

En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Lieve lezer,

Wij hebben dit geschreven omdat wij het gevoel hebben dat God ons hiertoe heeft opgedragen. Waarom weten wij niet, maar dat weet alleen Hij. Het is geen toeval dat u op deze website terecht bent gekomen. Wij zijn van de heilige overtuiging dat God u roept! Luister naar Hem, dat heeft Hij toch wel verdiend? Hij heeft zoveel moeite gedaan om u en mij te redden. Hij heeft daarvoor Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gezonden om voor uw en voor mijn zonden te sterven ! Welke vader zou dit doen ? Welke vader zou zijn zoon sturen om te sterven voor iemand anders ? God heeft het gedaan voor u en voor mij. Welke zoon zou sterven voor u en voor mij ? Geen wereldse zoon, dat durf ik met zekerheid te zeggen. De Zoon van God heeft het gedaan, voor u en voor mij, omdat Hij van ons houdt ! Leer Jezus kennen, luister naar zijn liefdevolle woorden voor u. Hij wil u graag ontmoeten, Hij heeft daar Zijn leven voor gegeven !

Openbaring 3 vers 20 en 21

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Openbaring 22 vers 20 en 21

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus !

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.