De Blijde Boodschap

Romeinen 10:9-10

Het Goede Nieuws !

God houdt van u ! Daarom heeft Hij Iemand gestuurd, die voor uw zonden is gestorven, Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus, en Hij heeft daarmee uw schuld voor uw zonden betaald !

1 Korinthe 15 vers 1 t/m 4

  1. Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat,
  2. waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt.
  3. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften,
  4. en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.

Als u accepteert dat u van God bent afgedwaald, als u accepteert en belijdt dat u een zondaar bent, als u ook graag gered wilt worden om vergeving van uw zonden te krijgen en een eeuwig leven te ontvangen, accepteer dan dat Jezus Christus ook voor UW zonden is gestorven ! Het is nog niet te laat !

In de Bijbel wordt u beloofd dat u, als u sterft of wordt opgenomen en Jezus hebt aanvaard als uw Redder en Verlosser, dat u eeuwig leven heeft:

1 Korinthe 15 vers 51 t/m 54

  1. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
  2. in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
  3. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.
  4. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.

Waarom zou u nog wachten om de meest belangrijke beslissing in uw leven te nemen.

Het gaat per slot van rekening, om uw eeuwige leven !