Welkom !

Pray for the people in Israel !!

Begrijpt u ook niets meer van de dingen die in de wereld gebeuren ?
En kijkt u ook verlangend uit naar de dag van de Opname van de Gemeente door de Here Jezus ??

In de Bijbel staat, dat niemand de dag en het uur kan weten, dan de Vader alleen. Maar de Here Jezus vertelt zijn discipelen wél, op welke tekenen zij moeten letten, die voorafgaan aan zijn komst !

Wilt u zelf eens lezen wat de Here Jezus zegt over de tekenen van het einde van de wereld ?
Klik dan op deze regel en ga naar Mattheüs 24 van de Herziene Staten Vertaling (HSV)

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden.
Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. 
De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u –
na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.
Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
1 Petrus 5 vers 7 t/m 10 (HSV)