de Boodschap Artikelen YouTube Websites Wie zijn wij

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom !


"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn,
en Ik zal u rust geven."
(Mattheüs 11:28)

God, de Vader zegt:

"Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb;
luister naar Hem !"
(Mattheüs 17:5)

De Here Jezus zegt:

"Ik ben het Brood des levens;
wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben,
en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben"
(Johannes 6:35)

"Ik ben het Licht der wereld;
wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven hebben"
(Johannes 8:12)

"Ik ben de Opstanding en het Leven;
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,
en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid"
(Johannes 11:25-26)

"Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God,
geloof ook in Mij"
(Johannes 14:1)

"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij"
(Johannes 14:6)


Jezus houdt van u, van jou en van mij ! Hij heeft ons zijn liefde geopenbaard in het offer dat hij voor ons heeft gedaan. Klik op deze regel (of op de afbeelding hierboven) zodat u ook kunt zien wat hij voor u heeft gedaan !
 

Wilt u Jezus graag in uw leven? Klik dan hier en nodig Hem uit