de Boodschap Artikelen YouTube Websites Wie zijn wij

Wie zijn wij ?


Wie zijn wij ?

Wij zijn twee Christenen, man en vrouw, die onze levens hebben gegeven aan Jezus Christus en Hem hebben aanvaard als Redder en Verlosser, Hij Die voor onze zonden is gestorven en door Wie wij genade en eeuwig leven hebben ontvangen.

Wij voelen ons geroepen om het Evangelie van Gods Koninkrijk en de Naam van Jezus Christus te verkondigen. Onze identiteit en onze afkomst is van geen enkel belang, omdat het om de boodschap van God gaat, en niet om de boodschappers.

Waarom willen wij niet meer over onszelf vertellen? 
Dat is niet omdat wij iets te verbergen hebben, dat is niet omdat wij niet tegen kritische argumenten kunnen,
maar vanwege de simpele reden, dat in deze huidige maatschappij vaak de boodschap wordt geassocieerd met de boodschapper en daardoor de boodschap verloren kan gaan. En daar is de boodschap veel te belangrijk voor, want:God roept u !

God heeft u geroepen! Daarom heeft u de folder gevonden, daarom kijkt u op deze website, daarom bent u op zoek naar “iets”. God wil met u in contact komen, het is een persoonlijke zaak tussen God en u ! Daar hebben wij niets mee te maken. We zijn enkel boodschappers, en de folder die wij voor u hebben achtergelaten en de website die wij hebben gemaakt, is een boodschap van God aan u. Hij wil met u in contact komen, en wij geven u in overweging om daarnaar te luisteren, want het is voor God heel erg belangrijk dat u zijn oproep beantwoordt.

Achtergrondinformatie (Hoe en waarom)

Allereerst ontstond het idee om een folder te verspreiden met daarin het Goede Nieuws. Daarna ontstond het idee om een website op te zetten, waar we meer informatie kunnen geven over de boodschappen die in de Bijbel staan. Ook staan er enkele tips op, als u besloten heeft uw leven aan de Here Jezus te geven.

Er is natuurlijk, ook op internet, enorm veel informatie over deze onderwerpen beschikbaar. Niet alle informatie, komt uit een goede bron. De satan (Gods tegenstander) heeft vele handlangers, die ongelovigen, of nieuw gelovigen, graag op een dwaalspoor willen brengen. We nemen dan ook verwijzingen naar een aantal websites en een aantal YouTube kanalen op, waarvan wij van mening zijn waar de boodschap van God op een juiste manier wordt verkondigd. Er is dus nog veel meer informatie beschikbaar, u kunt deze uiteraard zelf zoeken, maar we geven slechts een kleine selectie waar datgene wat wij op onze website hebben opgenomen, wordt ondersteund.

We hebben op onze website geen mogelijkheid gemaakt om te reageren omdat we graag anonieme boodschappers willen blijven. Daarnaast bent u, als bezoeker op onze website, ook anoniem, dat wil zeggen: wij verzamelen geen gegevens van u – helemaal niets !

Op de websites, waarnaar wij verwijzen, of op de YouTube kanalen, kunt u meestal wel reageren. Als u dat doet, dan dient u zich daarvoor in de meeste gevallen aan te melden en uw gegevens worden dan wel ergens opgeslagen door de eigenaar van de website of het YouTube kanaal.

Als u blij en enthousiast bent dat u een Christen bent geworden, of dat u uw geloof in Jezus Christus heeft opgefrist, dank dan God met heel uw hart - en niet ons, zoals gezegd wij zijn slechts de boodschappers en het gaat om de Boodschap en de Zender.

Contact met ons:

Als u toch een berichtje wilt sturen naar aanleiding van de informatie op onze website, dan is dat mogelijk via ons
contactformulier