de Boodschap Artikelen YouTube Websites Wie zijn wij

Hoe nu verder ?

 
Groeien in het geloof

U heeft uw leven aan de Here Jezus gegeven en bent een kind van God geworden. Ook heeft u de Heilige Geest ontvangen en u heeft een nieuw leven gekregen. Maar u bent in het geloof een baby en moet groeien. Hoe ? Het groeien in het geloof is te vergelijken met de groei van baby, naar peuter, kleuter, puber, jong volwassene, volwassene. De groei gaat stapsgewijs, net als het gewone leven eigenlijk. Het is erg belangrijk om verder te groeien in het geloof, omdat u dan ook veel meer kunt begrijpen van de dingen die vanaf nu in uw leven zullen gaan plaatsvinden.

Bestudeer Gods Woord

Wat is dan de beste manier? De beste manier is om dit te doen vanuit Gods Woord. U kunt direct aan de slag want wij hebben al het Johannes Evangelie op onze website geplaatst. In het Johannes Evangelie wordt de Godheid van de Here Jezus sterk benadrukt. Uit dit Evangelie blijkt dat de Here Jezus veel meer was dan een goed mens, een profeet of een Rabbi. Hij is er altijd geweest, niet altijd in menselijke gedaante. Als Hij een goed mens of profeet zou zijn zou Hij ons niet kunnen redden.

Belangrijk is dat u zelf de Bijbel gaat bestuderen, God communiceert dan Zelf met u via de Bijbel.

Na Johannes is de bestudering van de brieven van Paulus belangrijk. Het Evangelie van de apostelen en van Paulus is voor ons bedoeld, gelovigen in de tijd van de genade.

De Bijbel moet uiteraard worden opgevat als een samenhangend geheel, maar voor onze tijd zijn de bovengenoemde boeken erg belangrijk.


Koop een Bijbel !

Heeft u geen Bijbel, koop er dan één. Als u een Bijbel wilt kopen, koopt u dan een Bijbel met de Herziene Staten Vertaling. Beheerst u de Engelse taal goed, overweeg dan de aanschaf van de King James vertaling.

Het nadeel van vertalingen is dat ze nooit een op een vertalen of kunnen vertalen maar toch weer een bepaalde interpretatie toevoegen aan de vertaling. Maar helaas kunnen we vaak niet de Bijbel lezen in de originele taal.

Als u alleen bent zoekt u dan iemand op met wie u samen kunt groeien in het Evangelie. Want de Here Jezus zegt: waar twee of meer verzameld zijn in Mijn Naam daar ben Ik in hun midden.

U kunt zich natuurlijk ook aansluiten bij een kerk of geloofgemeenschap. Helaas is het aantal verschillende richtingen erg groot in Nederland. Hierdoor wordt het maken van een goede keuze moeilijk.
Op deze website hebben we ook een aantal links naar websites en you tube kanalen opgenomen. Helaas is het vaak in het Engels. We zijn bezig met het vertalen van een aantal video's maar dit is erg arbeidsintensief.