de Boodschap Artikelen YouTube Websites Wie zijn wij

Mijn gebed


Als u in uw hart erkent dat u een zondige natuur hebt;
Als u oprecht spijt hebt van uw zonden;
Als u oprecht gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij door God, de Vader gezonden is om voor uw zonden te sterven in uw plaats;
Als u oprecht gelooft dat God, de Vader Hem heeft opgewekt uit de doden;

vraag God dan vergeving voor uw zonden en nodig Jezus uit in uw hart en in uw leven:


Hemelse Vader - Lieve God,

Ik erken dat ik een zondaar ben. Ik heb gezondigd in gedachten, met mijn mond en mijn daden. Ik heb zo'n spijt van mijn zonden en ik vraag U om vergeving.

Ik geloof dat Jezus Christus Uw Zoon is.

Ik geloof dat Hij voor mijn zonden is gestorven en dat U Hem heeft opgewekt uit de doden.

Ik geloof dat Hij mijn Redder en Verlosser is en geef Hem mijn vertrouwen.

Vanaf vandaag geef ik mijn leven aan Jezus Christus en ik wil Hem graag volgen als Heer in mijn leven.

Schenk mij een nieuw hart en Uw Heilige Geest, zodat ik Uw paden kan bewandelen in plaats van mijn eigen paden.

Leid mijn leven in rechtvaardigheid en help mij om Uw pad te volgen.

Ik vraag u dit in de naam van Jezus Christus.

Amen.